Velkommen til våre nettsider!

Tomatsterilisering Autoklav trykkoker hermetiserte sardiner Matretortmaskin for hermetikkfabrikk

Vannsprayretorten er den mest brukte retorten for sterilisering av hermetikk og drikke.I henhold til ulike produkt- og steriliseringsprosesskrav kan kunden velge tre typer kaskadespray, sidespray og vannsprayretort, kaskadesprayretorten er egnet for harde hermetiske produkter, sidesprayretorten er egnet for myk pakket mat, og vannet sprayretort kan håndtere nesten alle typer beholdermat.Prosessvannet sprayes på produktet gjennom vannpumpen og dysene fordelt i retorten for å oppnå hensikten med sterilisering.Nøyaktig temperatur- og trykkkontroll kan være egnet for en rekke mat- og drikkevarer.

 


Innleggstid: 30. mars 2024